קושחה לאייפון iPhone Firmware כל הגירסאות להורדה
כל גירסה של אייפון מתחילה בדגם של המכשיר
  • אייפון (2G) מתחיל ב- iPhone1,1
  • אייפון (3G) מתחיל ב- iPhone1,2
  • אייפון (3GS) מתחיל ב- iPhone2,1
  • אייפון (4) מתחיל ב- iPhone3,1
לאחר מכן מופיע המספר של הגירסה לדוגמא 3.1
ומספר סידורי נוסף כפי נראה מזהה פנימי של אפל לדוגמא 7C144
ההיסטוריה של כל גירסאות לאייפון ואייפוד טאצ' לחץ כאן

גירסאות קושחה לאייפון 4

גירסה 4.1.0
  iPhone3,1_4.1_8B117_Restore.ipsw (589.8 MiB, 55 הורדות)
גירסה 4.0.2
  iPhone3,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw (579.2 MiB, 46 הורדות)
גירסה 4.0.1
  iPhone3,1_4.0.1_8A306_Restore.ipsw (579.2 MiB, 51 הורדות)
גירסה 4.0
  iPhone3,1_4.0_8A293_Restore.ipsw (579.2 MiB, 632 הורדות)

גירסאות קושחה לאייפון 3GS
גירסה 4.1.0
  iPhone2,1_4.1_8B117_Restore.ipsw (382.0 MiB, 99 הורדות)
גירסה 4.0.2
  iPhone2,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw (378.0 MiB, 48 הורדות)
גירסה 4.0.1
  iPhone2,1_4.0.1_8A306_Restore.ipsw (378.0 MiB, 54 הורדות)
גירסה 4.0
  iPhone2,1_4.0_8A293_Restore.ipsw (377.9 MiB, 1,437 הורדות)
גירסה 3.1.3
  iPhone2,1_3.1.3_7E18_Restore.ipsw (291.0 MiB, 2,003 הורדות)
גירסה 3.1.2
  iPhone2,1_3.1.2_7D11_Restore.ipsw (306.1 MiB, 2,387 הורדות)
גירסה 3.1.0
  iPhone2,1_3.1_7C144_Restore.ipsw (306.1 MiB, 696 הורדות)
גירסה 3.0.1
  iPhone2,1_3.0.1_7A400_Restore.ipsw (297.9 MiB, 1,561 הורדות)
גירסה 3.0.0
  iPhone2,1_3.0_7A341_Restore.ipsw (297.8 MiB, 637 הורדות)


גירסאות קושחה לאייפון 3G
גירסה 4.1.0
  iPhone1,2_4.1_8B117_Restore.ipsw (308.2 MiB, 117 הורדות)
גירסה 4.0.2
  iPhone1,2_4.0.2_8A400_Restore.ipsw (305.4 MiB, 35 הורדות)
גירסה 4.0.1
  iPhone1,2_4.0.1_8A306_Restore.ipsw (305.4 MiB, 50 הורדות)
גירסה 4.0
  iPhone1,2_4.0_8A293_Restore.ipsw (292.1 MiB, 862 הורדות)
גירסה 3.1.3
  iPhone1,2_3.1.3_7E18_Restore.ipsw (228.1 MiB, 1,268 הורדות)
גירסה 3.1.2
  iPhone1,2_3.1.2_7D11_Restore.ipsw (241.6 MiB, 1,060 הורדות)
גירסה 3.1.0
  iPhone1,2_3.1_7C144_Restore.ipsw (241.6 MiB, 632 הורדות)
גירסה 3.0.1
  iPhone1,2_3.0.1_7A400_Restore.ipsw (230.1 MiB, 2,338 הורדות)
גירסה 3.0.0
  iPhone1,2_3.0_7A341_Restore.ipsw (230.1 MiB, 810 הורדות)
גירסה 2.2.1
  iPhone1,2_2.2.1_5H11_Restore.ipsw (246.4 MiB, 1,097 הורדות)
גירסה 2.2.0
  iPhone1,2_2.2_5G77_Restore.ipsw (246.4 MiB, 2,658 הורדות)
גירסה 2.1.0
  iPhone1,2_2.1_5F136_Restore.ipsw (237.8 MiB, 500 הורדות)
גירסה 2.0.2
  iPhone1,2_2.0.2_5C1_Restore.ipsw (248.7 MiB, 483 הורדות)
גירסה 2.0.1
  iPhone1,2_2.0.1_5B108_Restore.ipsw (249.1 MiB, 577 הורדות)
גירסה 2.0.0
  iPhone1,2_2.0_5A347_Restore.ipsw (225.0 MiB, 481 הורדות)

גירסאות קושחה לאייפון 2G

גירסה 3.1.3
  iPhone1,1_3.1.3_7E18_Restore.ipsw (227.3 MiB, 757 הורדות)
גירסה 3.1.2
  iPhone1,1_3.1.2_7D11_Restore.ipsw (240.8 MiB, 695 הורדות)
גירסה 3.1.0
  iPhone1,1_3.1_7C144_Restore.ipsw (240.8 MiB, 595 הורדות)
גירסה 3.0.1
  iPhone1,1_3.0_7A341_Restore.ipsw (229.3 MiB, 776 הורדות)
גירסה 3.0.0
  Phone1,1_3.0_7A341_Restore.ipsw (229.3 MiB, 779 הורדות)
גירסה 2.2.1
  iPhone1,1_2.2.1_5H11_Restore.ipsw (245.7 MiB, 1,064 הורדות)
גירסה 2.2.0
  iPhone1,1_2.2_5G77_Restore.ipsw (245.6 MiB, 643 הורדות)
גירסה 2.1.0
  iPhone1,1_2.1_5F136_Restore.ipsw (231.0 MiB, 462 הורדות)
גירסה 2.0.2
  iPhone1,1_2.0.2_5C1_Restore.ipsw (241.8 MiB, 629 הורדות)
גירסה 2.0.1
  iPhone1,1_2.0.1_5B108_Restore.ipsw (242.3 MiB, 610 הורדות)
גירסה 2.0.0
  iPhone1,1_2.0_5A347_Restore.ipsw (218.2 MiB, 587 הורדות)

גירסאות קושחה ישנות

גירסה 1.1.4
  iPhone1,1_1.1.4_4A102_Restore.ipsw (162.1 MiB, 513 הורדות)
גירסה 1.1.3
  iPhone1,1_1.1.3_4A93_Restore.ips (162.1 MiB, 415 הורדות)
גירסה 1.1.2
  iPhone1,1_1.1.2_3B48b_Restore.ipsw (160.1 MiB, 393 הורדות)
גירסה 1.1.1
  iPhone1,1_1.1.1_3A109a_Restore.ipsw (152.3 MiB, 409 הורדות)
גירסה 1.0.2
  iPhone1,1_1.0.2_1C28_Restore.ipsw (91.2 MiB, 427 הורדות)
גירסה 1.0.1
  iPhone1,1_1.0.1_1C25_Restore.ipsw (91.2 MiB, 506 הורדות)
גירסה 1.0.0
  iPhone1,1_1.0_1A543a_Restore.ipsw (91.2 MiB, 431 הורדות)


תהנו!!!